Sổ hồng và sổ đỏ là gì và giá trị pháp lý của chúng như thế nào?

Sổ hồng và sổ đỏ là cách đặt tên của người dân căn cứ trên màu sắc của chúng để phân biệt rõ 2 loại này.

Sổ hồng và sổ đỏ đều là những loại giấy tờ có liên quan đến tài sản nhà đất, hiện nay 2 loại giấy tờ này đều đang được lưu hành và đều có tính pháp lý. Chúng thực chất là loại giấy cấp để chứng minh quyền sử dụng nhà đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là tên gọi của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, loại sổ này dùng để cấp cho khu vực nông thôn. Các loại đất được cấp sổ đỏ theo quy định gồm: Đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất làm nhà ở thuộc khu vực nông thôn. Hình thức bên ngoài của loại sổ này có màu đỏ đậm, cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ sử dụng là UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Sổ đỏ dùng để cấp cho khu vực nông thôn
Sổ đỏ dùng để cấp cho khu vực nông thôn

Ngoài ra, đa phần loại sổ đỏ này sẽ được cấp cho hộ gia đình nên bắt buộc phải có đầy đủ chữ ký của mọi thành viên có tên trên hộ khẩu gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên khi chuyển nhượng hay thực hiện giao dịch dân sự khác có liên quan đến quyền sử dụng nhà đất.

Sổ hồng là gì?

Tương tự như với “Sổ đỏ”, “Sổ hồng” cũng là cách người dân thường dùng để gọi giấy tờ dùng để chỉ Giấy chứng nhận về nhà đất dựa theo màu sắc.

– Trước thời điểm 10/12/2009, Việt Nam có 2 loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở đó là giấy có bìa màu hồng dùng để chứng nhận 2 loại quyền trên và Giấy có bìa màu đỏ để chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Từ ngày 10/12/2009, Giấy chứng nhận trên được cấp theo một mẫu thống nhất và được thống nhất với tên là Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với nhà ở và đối với tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ hồng là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận các quyền về đất” src=”https://web.archive.org/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1-1024×709.jpg” sizes=”(max-width: 1020px) 100vw, 1020px” srcset=”/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1-1024×709.jpg 1024w, https://web.archive.org/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1-300×208.jpg 300w, https://web.archive.org/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1-768×532.jpg 768w, https://web.archive.org/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1-510×353.jpg 510w, https://web.archive.org/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1.jpg 1199w” alt=”Sổ hồng là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận các quyền về đất” width=”1020″ height=”706″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220120021716/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1-1024×709.jpg” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1-1024×709.jpg 1024w, https://web.archive.org/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1-300×208.jpg 300w, https://web.archive.org/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1-768×532.jpg 768w, https://web.archive.org/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1-510×353.jpg 510w, https://web.archive.org/web/20220120021716im_/http://bdsonline.vn/wp-content/uploads/2021/03/so-do-so-hong-1.jpg 1199w” />
Sổ hồng là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận các quyền về đất

Như vậy, “Sổ hồng” là loại chứng thư có tính pháp lý để chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với nhà ở và đối với tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý, thông qua đó, Nhà nước xác nhận được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất một cách hợp pháp của người có các quyền trên.

Sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào?

Sổ đỏ có nội dung ghi nhận về quyền sử dụng đất, ở khu vực nằm ngoài đô thị, áp dụng đối với loại đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối, đất lâm nghiệp và đất ở. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận này chủ yếu là hộ gia đình và đứng tên bởi chủ hộ.

Sổ hồng có nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở thuộc khu vực đô thị và áp dụng đối với nhà ở và đất đô thị. Đối tượng cũng đa dạng, có thể là cá nhân, hộ gia đình hay tổ chức đảm bảo đủ các điều kiện để được cấp giấy.

So sánh tầm quan trọng của sổ hồng và sổ đỏ

Giá trị pháp lý của sổ hồng và sổ đỏ như nhau
Giá trị pháp lý của sổ hồng và sổ đỏ như nhau

Xét về giá trị pháp lý, hiện nay, sổ hồng và sổ đỏ đều mang giá trị pháp lý ngang nhau. Giá trị này thể hiện ở tài sản được ghi nhận các quyền theo quy định, còn sổ thực chất chỉ là tờ giấy ghi nhận các quyền đó, bản thân sổ không giá trị.

Xét về giá trị thực tế, sổ đỏ và sổ hồng đều phụ thuộc vào giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở cũng như tài sản khác gắn liền với đất như: diện tích, vị trí, tình trạng hiện nay, số lượng tài sản gắn với đất… Do vậy, giá trị của từng loại sổ cũng gắn với từng thửa đất hay nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với thửa đất.

Như vậy, xét dưới góc độ nào cũng cho thấy tầm quan trọng của cả 2 loại sổ, dù là giá trị pháp lý hay giá trị thực tế thì chúng đều thể hiện vai trò cũng như giá trị của nó.

Điều kiện để được cấp sổ đỏ

Nhóm 1: Nhóm có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 • Hộ gia đình, các cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ mang tên chính chủ, đang sử dụng đất ổn định.
 • Có giấy tờ nhưng lại mang tên người khác và kèm theo đó là giấy tờ hợp pháp về việc mua bán hay cho tặng … thuộc giai đoạn trước ngày 1/7/2014 và chưa thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, cũng không xảy ra tranh chấp về đất.
 • Hộ gia đình hoặc cá nhân được sử dụng đất theo các quyết định của cơ quan tòa án, quyết định về việc giải quyết tranh chấp,…
 • Hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê từ ngày 15/10/1993 cho đến 1/7/2014.

Nhóm 2: Hộ gia đình hoặc cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 • Sử dụng đất ổn định đến thời điểm trước ngày 1/7/2014, không xảy ra tranh chấp, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp làm hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp ở tại vùng kinh tế khó khăn thì được cấp sổ đỏ, đồng thời không phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Đối tượng sử dụng đất giống như trường hợp trên nhưng không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất.

Nhóm 3: Đất được giao không đúng thẩm quyền hoặc đất hình thành do lấn, chiếm

Trường hợp này rất khó để được cấp sổ đỏ vì đây được xác định là hành vi vi phạm nhưng đã sử dụng trong thời gian dài. Nếu hành vi xảy ra vào thời điểm trước ngày 01/7/2014 thì sẽ bị cấp thẩm quyền xem xét để cấp sổ hay không, còn sau thời điểm này sẽ bị xử lý hoặc thu hồi.

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ

 • Người đang làm công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích. Trừ trường hợp đất được trích ra từ quỹ đất nông nghiệp của xã vào thời điểm trước ngày 15/10/1993 và từ đó đến nay xã không thu hồi mà cá nhân hoặc hộ gia đình vẫn sử dụng đất ổn định, không xảy ra tranh chấp thì có thể được cấp sổ đỏ.
 • Người thuê hoặc thuê lại đất của người sử dụng đất
 • Người sử dụng đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ
 • Những trường hợp cá nhân hoặc hộ gia đình hay cộng đồng dân cư không thuộc quy định của Luật Đất đai hiện hành về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với nhà ở và đối với tài sản khác gắn liền với đất sẽ không được cấp sổ đỏ trừ trường hợp đang sử dụng đất có đầy đủ các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, không xảy ra tranh chấp, đã sử dụng lâu dài, không nằm trong quy hoạch của địa phương về đất.
 • Người sử dụng đất có đầy đủ điều kiện để cấp sổ đỏ nhưng có thông báo hoặc có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, trường hợp này, nhà nước sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức hoặc cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất phục vụ mục đích quản lý. Các tổ chức hoặc cộng đồng dân cư này bao gồm:
 • Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao quản lý diện tích đất phục vụ mục đích thực hiện dự án đầu tư.
 • Tổ chức được Nhà nước giao quản lý công trình công cộng.
 • Tổ chức được Nhà nước giao quản lý đất mặt nước chuyên dùng hoặc có mặt nước của các sông.
 • Tổ chức được Nhà nước giao quản lý quỹ đất đã thu hồi.

Sổ đỏ là giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất do Bộ Tài Nguyên ban hành, sổ hồng là giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây Dựng ban hành và sử dụng cho khu vực đô thị. Cả 2 loại sổ này hiện nay đều thống nhất sử dụng mẫu chung là Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Related Posts

Đầu tư 6.619 tỷ đồng xây cao tốc Dầu Giây Tân Phú

Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây…

Khu đô thị Phúc Hưng Golden

Phúc Hưng Golden là dự án với quy mô hơn 51ha 2600 nền, 41ha đã được chính phủ quy hoạch 1/500 và 10ha còn lại là đất mặt…

Dự án ID Junction Long Thành

ID Junction là một khu đô thị hiện đại, được xây dựng dựa trên các tiêu chí về cuộc sống xanh, bền vững, năng động và văn…

Cách tính diện tích thông thủy và diện tích tim tường chính xác

Đại Phước Molita

Đại Phước Molita là phân khu 2 của Khu đô thị Phúc An Garden mở rộng, nằm tại mặt tiền Quốc lộ 13, huyện Bàu Bàng, tỉnh…

cao tóc biên hoa vũng tàu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *